Keresés a KIT archivumában:  
Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok    angol zászló english flag  

KIT hírlevél: 2002/22., 10. 22.

A kiművelt emberfő tőkéje
Tudásmegosztás - személyes ügy
Megnyitották az alexandriai könyvtárat
Gyermekvédő könyvtárosok
Cél a szem előtt : kontrolling
Információs társadalom - konferencia Dobogókőn
Munkáspárt+Netért: "hazánk az Internet Balkánjára szorult"
Kaposvár kártya - ingyenes közterületi internethasználat
CD-ROM-ok az oktatásban II. -- Általános lexikonok és enciklopédiák
Egri kistérség - internetes portál
Kaotikus állapotok -- munkahelyi internethasználat Magyarországon
Szegedi internetkávézók -- könyvtárak nélkül
IHM-BM: e-közigazgatási együttműködés
Kiteljesednek a lemezkiadók online zeneszolgáltatásai
Rendszeres számítástechnikai lomtalanítást javasol az MDF
Cikkeket várnak
Könyvtáras szeminárium
Görög könyvtár
Olasz partnerkeresések
Elérhetô a májusi IEP konferencia anyaga
Cikkajánló - Library Link Newsletter


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.

A kiművelt emberfő tőkéjeFEL

Nem feltétlenül szerencsés, hogy két KIT-számban ugyanarra a hírre utalunk. A benne lévő téma fontossága azonban megbocsáthatóvá teszi az ismétlést. A múlt héten ajánlott egyik cikkben ez áll: Az emberi erőforrás hozza a legnagyobb, 10%-os megtérülést, míg az eszközök csupán 7 százalékos ROI-t (return on investment -- a befektetés megtérülése) eredményeznek, a pénzügyi befektetések pedig 4,5 százalékost. Ennek megfelelően a pénzügyi igazgatók ma már a befektethető eszközök közel kétharmadát a szellemi tőkére, a vállalat alkalmazottaira szánják. -- A Hewitt Inside idei felmérése szerint a magyar vezérigazgatók az üzleti célok közül a tehetséges munkaerő megszerzését és megtartását sorolták első helyre.
-- A hazai könyvtárak világában évek óta hallhatjuk, hogy az ember a legértékesebb erőforrás. Hogy ez a kijelentés mennyire csak szólam, azt számos zsigeri megnyilatkozás is tanúsíthatja. Ilyen például a könyvtári költségvetések szerkezete, mely általában a fenti elv ellentétét tükrözi. A költségvetést pedig teljes joggal tarthatjuk nonverbális kommunikációnak, méghozzá az egyik leghangsúlyosabbnak; híven tükrözi készítőjének értékrendjét. A munkatársakkal kapcsolatban az is gyakori, hogy munkaidő alatt nem, vagy csak kivételes esetben vehetnek részt olyan szakmai rendezvényen, amely egyébként munkájuk hatékonyabb végzését segítené. (És még nem ejtettünk szót azokról, amelyek "csak" látókörüket tágítják.) Méggyakoribb, hogy ha már részt vehet az illető beosztott egy konferencián, továbbképzésen, tudását a szervezet nem használja ki. Ez pedig -- a szintén, és joggal divatos -- tudásmenedzsment elveinek semmibevétele. A könyvtár jellegzetesen tudásalapú szervezet. Szolgáltatásainak szintje egyértelműen az információ- és tudáshozzáadás mértékétől függ. Lehet, hogy a könyvtárak jelentős része az alapkompetenciáját potenciálisan kifejlesztő, megújító legfontosabb erőforrásának gyarapítását nem veszi komolyan? (MG)

Hírforrás:
2002. október 22.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): FigyelőNet, 2002. október 9. link

Tudásmegosztás - személyes ügyFEL

A közös tudás elosztását szolgáló száraz vállalati adatbankokat és összefoglalókat senki sem szereti olvasgatni. Egy apró csellel azonban magasabb fokozatra kapcsolható az információáramlás sebessége.

Régebbi hírforrás(ok): FigyelőNet 2002. október 18. link

Megnyitották az alexandriai könyvtáratFEL

2002. október 16-án, szerdán ünnepélyes keretek között átadták a felépített alexandriai könyvtárat. Az eredetileg 2002 áprilisára tervezett megnyitót annak idején a palesztin felkeléseket támogató, szinte mindennapos diáksztrájkok miatt halasztották el. A mostani ünnepségen számtalan politikus - köztük Jacques Chirac francia, Costis Stephanopoulos görög miniszterelnök, Szófia spanyol királyné -, a tudományos és művészvilág legnevesebb képviselői, így 14 Nobel-díjas tudós is részt vett. Hosni Mubarak, Egyiptom elnöke nyitóbeszédében az újjáépült alexandriai könyvtárat a tudás szentélyének és a kultúrák találkozási pontjának nevezte. Azt is hozzátette, hogy korunk konfliktusokkal terhes világában a kulturális párbeszédnek az erőszak helyébe kell lépnie, és hogy azt szeretné, ha a könyvtár újjászületésével az emberi szellem is újjáéledne a világ ezen pontján. Az új könyvtár felépítésének költségeit Egyiptom mellett tucatnyi más állam - főleg arab és európai -, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, valamint Fejlesztési Szervezete állta. A norvég és osztrák származású tervezők - kiküszöbölendő a régi könyvtár pusztulásának okát, a tüzet - füstérzékelőkkel, vízszórókkal és egyéb érzékelőkkel is igyekeztek biztonságot nyújtani a 8 millió dokumentum befogadására alkalmas, összesen 225 millió dolláros beruházással épült épületóriásnak. (Szemlézte: Káldi Emese)

Régebbi hírforrás(ok): International News, 2002. október 17. link

Gyermekvédő könyvtárosokFEL

Talán meglepő, de olykor a könyvtárosok is teljesíthetnek gyermekvédő szolgálatot munkájuk során. Az angliai Nottinghamben például minden olvasószolgálaton dolgozó könyvtárost egy képzés keretében megtanítottak arra, hogy képes legyen felismerni a gyerekbántalmazás áldozatait. A képzésen azt is elsajátíthatták a résztvevők, hogy hogyan figyeljenek fel azokra a jelekre, amelyeket a könyvtárba belépők adhatnak, ha bántalmazott gyerekről van tudomásuk. Az ilyen esetek kezelésére az olvasószolgálati pultoknál ezentúl mindig kéznél van egy tájékoztató füzet arról, hogy mit kell tennie a könyvtárosnak, ha be kell avatkoznia. Az első és legfontosabb szabály, hogy minden körülmények között, őrizze meg a nyugalmát. Nottinghamben egyébként a könyvtárosokon kívül a városházán, a lakossággal közvetlen kapcsolatban állók, a sportközpontok és az ingatlanirodák ügyfélszolgálatainak dolgozói is részt vesznek ilyen irányú képzésen. A kezdeményezés a városi gyermekvédő ligának köszönhető, amely céljaként azt szeretné elérni, ha a könyvtárosok megtanulnák kezelni a gyermekbántalmazásról szóló lakossági bejelentéseket. A képzés következtében az ugyanabban a közösségben élők egymás, és a bántalmazott gyermekek iránt is nagyobb felelősséget éreznek majd. (Szemlézte: Káldi Emese)

Hírforrás:
2002. október 22.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): Guardian, 2002. október 16., link

Cél a szem előtt : kontrollingFEL

A kontrolling, a vezetéstudomány önálló ága, a vállalkozások hatékony működése szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, módszereinek és eszközeinek alkalmazásával pozitív módon képes hozzájárulni a célok megvalósításához. Célja természetesen a vállalat eredményes működése. A kontrolling a repülőgépek "félautomata" üzemmódjához hasonlít, ahol a repülőgépet - a vállalkozást - a személyzet, a kapitány, a másodkapitány - a menedzsment - irányítja. A kontroller azonban nemcsak az iránytartásban, hanem az irány kitűzésében is közreműködik, mintha a robotpilóta beleszólhatna a légikikötő és az útvonal kiválasztásába is. Az alapvetően kétféle döntési mód közül - intuitív és tudományos alapokon nyugvó - a kontroller az utóbbit képviseli. (Ez azonban természetesen nem jelenti, hogy az intuitív döntés ne lehetne jó döntés.) A végzett munka minőségét és mennyiségét is alapvetően meghatározza a menedzsment által kialakított légkör, az, hogy milyen középvezetőkkel veszi körül magát, és hogy a vezetők mennyire tudják maguk mellé állítani valamennyi alkalmazottjukat a közös célok elérése érdekében. Ebben fontos motiváló tényezők az őszinteség, az önállóság mértéke, a feladatok ismeretének szintje. A kontrolling szerepének növekedését az is mutatja, hogy számos nagyvállalatnál a kontrollingszervezet közvetlenül a vezérigazgatóhoz, nem pedig a pénzügyi-gazdasági igazgató alá tartozik.

-- A könyvtárak döntő hányada nem akkora szervezet, hogy külön kontrollingost kellene alkalmaznia. A feladat azonban, hogy a szervezetet, szolgáltatást, a használók elégedettségét érintő tervek megvalósulása a sűrű változások közepette is a kívánt úton haladjon, és meglegyen a folyamatos visszacsatolást biztosító és a szükséges változtatásokat indikáló rendszer, nos, ez minden könyvtárban, illetve könyvtárakat felügyelő rendszerben kívánatos. A cikk ennek a szempontjait mutatja be egy hazai nagyvállalat példájával. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): BOSS Magazin, 2002. október p. 57-59. Nuridsány Judit interjúja Fónagy-Árva Péterrel

Információs társadalom - konferencia DobogókőnFEL

Az információs társadalom kihívásaival és az arra adandó válaszokkal, az információs technológiák fejlődésének kilátásaival foglalkozott az a háromnapos konferencia, amely pénteken ért véget Dobogókőn.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2002. okt. 21. link

Munkáspárt+Netért: "hazánk az Internet Balkánjára szorult"FEL

A legújabb statisztikák szerint a háztartások internetesítése területén újabb ország el?zött meg minket, ezúttal Szerbia is el?bbre van, 100-ból eggyel több családnak van internet-elérése Szerbiában, mint Magyarországon - figyelmeztetett mai utcai sajtótájékoztatóján a baloldali párt az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Dob utcai épülete előtt, ahol megjelentek a Netért aktivistái is.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online 2002. október 14., link

Kaposvár kártya - ingyenes közterületi internethasználatFEL

Kaposvár önkormányzata Közép-Európában elsőként 24 órán át ingyenes közterületi internethasználatot tesz lehetővé a város lakói számára egy névre szóló kártya segítségével.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2002. okt. 21. link

CD-ROM-ok az oktatásban II. -- Általános lexikonok és enciklopédiákFEL

Az "Encyclopaedia Humana Hungarica" kultúrtörténeti alkotás bemutatásával indult sorozat jelen írása a Neumann Ház által közreadott CD-ROM-diszkográfia (link anyagából négy általános lexikon, illetve enciklopédia gazdag tartalmára és ismeretfeldolgozásának sajátosságaira hívja fel a figyelmet.

Régebbi hírforrás(ok): Árkos Iván cikke, Új Pedagógiai Szemle, szeptermber link

Egri kistérség - internetes portálFEL

Az egri kistérség 15 településén a kommunikációt és az információáramlást segítő internetes portál kezdi meg működését december közepétől.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2002. okt. 16. link

Kaotikus állapotok -- munkahelyi internethasználat MagyarországonFEL

Előfordul, hogy a munkaadók tapasztalatlanságból lebecsülik vagy túlreagálják a munka közbeni internetezéssel kapcsolatos veszélyeket. A cikk arra int, hogy mielőtt a munkaadó döntést hozna, szabályzatot készítene, mérlegelje azok várható pozitív és negatív hatásait. Részlet a jótanácsokból:
SZEMPONTOK MUNKAADÓKNAK
- Ha a dolgozó belefeledkezik az internetezésbe, akkor csökkenhet a termelékenysége (különösen a csetszobák, fórumok, on-line játékok, pornográf szájtok, illetve az egyéni hobbival kapcsolatos oldalak látogatása alkalmas erre).
- A fájlletöltések engedélyezése révén nem jogtiszta szoftverek is kerülhetnek a cég gépeire.
- A fájlletöltések csökkentik a sávszélességet.
- A vállalati e-mail címről továbbított politikai vagy pornográf tartalmú levelek árthatnak a cég hírnevének.
- A fájlmegosztó rendszerek használata csökkenti a vállalat számítógépes rendszerének biztonságát.
- Mérlegelje, mi éri meg jobban: a munkavállalót kitüntetni azzal a bizalommal, hogy "nagykorúnak" tekintve korlátlan internetezést tesz számára lehetővé, s más módon próbálja meg hatékonyságra ösztönözni, vagy direkt módszerekkel, a munkavállalót kényszerhelyzetbe hozva biztosítani a hatékony munkavégzést, átlátható infrastruktúrát és a szabályszerűséget.
- Készítsen internethasználati szabályzatot, s azt már felvételi tárgyalásokkor egyeztesse potenciális alkalmazottjával
TANÁCSOK MUNKAVÁLLALÓKNAK
- Mielőtt beáll új munkahelyére, kérdezzen rá az internethasználati szabályokra, s vesse össze azokat az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal!
- Ha többen használnak egy gépet, akkor hozzon létre személyes profilt internetes beállításainak, adatainak, leveleinek bizalmas kezelésére!
- Ha felmerül a gyanú, hogy leveleit ellenőrzik, akkor a magánlevelezést inkább webes felületen intézze!
- Ne éljen vissza az internet-hozzáféréssel!
- Legyen tisztában a rendszergazdákra vonatkozó írott és íratlan szabályokkal

Régebbi hírforrás(ok): HVG Háló melléklet, október. 12-13., link

Szegedi internetkávézók -- könyvtárak nélkülFEL

A HVG -- úgy tűnik -- módszeresen tekinti végig a nagyobb városokat, internetkávézók után kutatva. A legutóbbi számban a szegedi helyeket minősíti. Ezúttal ismét nem kerültek be a könyvtárak. Pedig néhány hónapja a Balaton környékieket vizsgálva több könyvtáron belüli internetezőhelyet is minősítettek az újságírók.

Régebbi hírforrás(ok): HVG Háló melléklet, október, link

IHM-BM: e-közigazgatási együttműködésFEL

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Belügyminisztérium együttm?ködést kezd az e-közigazgatás kiépítése érdekében. Az erről szóló együttműködési megállapodást Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és Lamperth Mónika belügyminiszter ismertetette és írta alá.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2002. október 17., link

Kiteljesednek a lemezkiadók online zeneszolgáltatásaiFEL

A MusicNet és Pressplay előfizetés-alapú online zeneszolgáltatások hamarosan már mind az öt nagy lemezkiadó zenei kínálatát elérhetővé teszik a felhasználók számára.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2002. október 17., link

Rendszeres számítástechnikai lomtalanítást javasol az MDFFEL

Pettkó András MDF-es országgyűlési képviselő, az informatikai bizottság tagja október 16-án "Az információs társadalom szemétdombjai" címmel sajtótájékoztatót tartott. Az esemény apropója, hogy egyre időszerűbb kérdés az elektronikus termékek használatával kapcsolatban keletkező hulladék kezelése.

Régebbi hírforrás(ok): Prím Online, 2002. október 16., link

Cikkeket várnakFEL

A "Journal of Digital Information (JoDI)" digitális könyvtárak gazdasági kérdéseirôl szóló különszámába várnak cikkeket 2002. október 18-ig. A megjelenés 2003. februárjában várható. (El.pub 213) Bôvebb információ:
link

Hírforrás:
2002. október 22.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): KultúrPont, link

Könyvtáras szemináriumFEL

Rejtett források elérése címmel rendeznek szemináriumot Lisszabonban (Portugália) könyvtárosok és levéltárosok részére 2002. december 6-7-én. (Kult úrPont) Bôvebb információ: link

Hírforrás:
2002. október 22.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): KultúrPont, link

Görög könyvtárFEL

A görögországi Veria Central Public Library csatlakozna a Kultúra 2000-es pályázathoz. (KultúrPont) Bôvebb információ: Veria Central Public Library - Ioannis Trohopoulos ioannis@libver.gr link

Hírforrás:
2002. október 22.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): KultúrPont, Veria Central Public Library - Ioannis Trohopoulos ioannis@libver.gr link

Olasz partnerkeresésekFEL

Két olasz projekthez is partnereket keres Veneto régió (Olaszország) képviselete a Kultúra 2000 program keretében: az egyik zenei témájú (zenekutatás illetve kortárs zene), a másik a kulturális örökség, modern építészet, képzôm?vészet, könyvtár és levéltár, irodalom, műfordítás illetve történelem témakörök valamelyikében indulna.
(KultúrPont) Bôvebb információ: EU Projects in Culture and Education, Regione del Veneto (Italy) - Brussels Office; Rue de l'Industrie, 22 - B-1040 Brussels
(BELGIUM) cultura2000@regione.veneto.it link T: +32-2-5510010, F: +32-2-5510019

Hírforrás:
2002. október 22.  • Továbbküldöm a hírt
Régebbi hírforrás(ok): KultúrPont, link

Elérhetô a májusi IEP konferencia anyagaFEL

A 2002. májusában Londonban tartott elektronikus kiadói konferencia anyaga már elérhetô az interneten (El.pub 213) Bôvebb információ: link

Régebbi hírforrás(ok): KultúrPont, link

Cikkajánló - Library Link NewsletterFEL

A Library Link Newsletter szeptemberi száma a gyűjtemények fejlesztésének menedzsmentjérôl, valamint a könyvtári információs szolgáltatásokról tartalmaz cikkeket. (El.pub 214) Bôvebb információ: link

Régebbi hírforrás(ok): linklegyenek kit hírei saját honlapján

Feliratkozás

A heti ingyenes KIT Hírlevelet megrendelheted a kit@gmconsulting.hu-ra írt "Megrendelés" tárgyú levéllel, név és intézmény megadásával, mellyel jelzed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

A hírlevél lemondása: ugyanígy, de „Lemondás” tárgymegjelöléssel.
Hírlevélről

A hírlevél hetente (júliusban, augusztusban kéthetente), térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 28.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x%-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu


impresszum | szerkesztők | észrevétel e portálról